Infrastructura ca serviciu

 
 

Ghidul Revânzatorilor Pentru Solutiile de Infrastructura ca Serviciu

Alegerea furnizorului potrivit pentru infrastructura ca serviciu este o etapa esen?iala pentru a va asigura ca serviciile IT sunt transferate în cloud fara probleme. Furnizorii IaaS gestioneaza volumul de calcul prin furnizarea de elemente IT de baza – cum ar fi servere, spa?ii de stocare, re?ele ?i sisteme de operare – catre clien?i, pe baza de pre?uri platite pe parcurs.

Rentabile ?i versatile, platformele IaaS sunt ideale pentru cre?terea rapida a afacerilor, sarcini de lucru schimbatoare ?i pentru organiza?ii care nu de?in buget pentru a investi în hardware. Furnizorii de servicii de infrastructura asigura între?inerea continua a resurselor hardware, dar le permit clien?ilor sa aiba mai mult control asupra stocarii, sistemelor de operare ?i aplica?iilor implementate, conform nevoilor acestora.

IaaS ofera flexibilitatea ?i dimensiunile necesare pentru întreprinderile mari, fara a sacrifica securitatea. Platforma StreamOne de la TD SYNNEX ofera o serie de furnizori de vârf în domeniul serviciilor de infrastructura, care pot fi personalizate pentru a îndeplini cerin?ele IT ale oricarui client.

Solu?ii Privind Furnizorii de Infrastructura ca Serviciu:

TD SYNNEX Cloud ofera servicii de infrastructura de la cei mai buni furnizori la nivel mondial pentru a va ajuta sa crea?i medii complet elastice, atât pentru dezvoltare, cât ?i pentru testare sau produc?ie totala. Furnizorii de IaaS disponibili în platforma StreamOne de la TD SYNNEX permit o scalare semnificativa, simplificând tranzi?ia catre serviciile IT bazate pe cloud. De la Microsoft Azure pâna la VMWare, TD SYNNEX are parteneriate cu furnizori care utilizeaza o suita de instrumente pentru crearea unei infrastructuri facute sa reziste.

Principalii furnizori de IaaS în cloud: