Productivitate și Comunicații Unificate

 
 

Ghidul Revânzatorilor Pentru Aplicatiile de Productivitate în Cloud ?i Comunica?ii Unificate

Instrumentele de productivitate ?i comunica?ii în cloud contribuie la eliminarea barierelor, permi?ându-le angaja?ilor sa partajeze proiecte, sa le modifice ?i sa lucreze împreuna la acestea în timp real, efectiv din orice col? al lumii. Pe masura ce mobilitatea cre?te, solu?iile de productivitate ?i colaborare în cloud asigura faptul ca angaja?ii au resursele necesare pentru a se men?ine productivi ?i a pastra legatura cu echipele lor.

Suitele de afaceri online, serviciile de partajare de fi?iere ?i spa?iile de lucru pentru întâlniri sunt doar câteva dintre instrumentele pe care se bazeaza biroul modern. Cu datele ?i proiectele sunt stocate într-un singur cloud central, persoanele care au acces vor putea lucra simultan cu colaboratorii ?i vor avea certitudinea ca modificarile vor fi salvate ?i sincronizate sub forma unui singur proiect care poate fi vizualizat de to?i membrii echipei.

Pe masura ce colaborarea devine globala, cre?te cererea de comunica?ii simple ?i unificate, care pot fi integrate pe toate tipurile de dispozitive. TD SYNNEX Cloud are parteneriate cu furnizori de comunica?ii unificate, care ofera platforme cu multe func?ii, printre care se numara VoIP, PBX, SIP ?i altele, pentru a contribui la dezvoltarea capacita?ilor de integrare.

Selec?ia TD SYNNEX de Furnizori Pentru Colaborare ?i Comunica?ii Unificate în Cloud

StreamOne Solutions Store de la TD SYNNEX ofera cele mai bune instrumente de colaborare ?i comunica?ii unificate în cloud din domeniu, care permit personalizare ?i integrare totala pentru a îndeplini cerin?ele clien?ilor.

Având solu?ii de la companii pe care le cunoa?te?i ?i pe care va pute?i baza, cum ar fi Microsoft ?i Cisco, TD SYNNEX garanteaza ca pute?i furniza solu?ii complete de colaborare în cloud pentru clien?ii dvs. Aceste solu?ii ofera un „ghi?eu unic” pentru maximizarea productivita?ii echipei ?i comunica?ii unificate.

Principalii furnizori de productivitate și comunicații unificate în cloud: